Каталог

Кан тикшерү

ELISA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600007 ВИЧ-Аб NMPA 96Т
600006 HCV-IgG NMPA 96Т
600008 TP-Ab NMPA 96Т
Хатын-кызлар сәламәтлеге

CLIA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600134 HCMV-IgM NMPA 50T / 100T
600129 HCMV-IgG NMPA 50T / 100T
600135 TOX-IgM NMPA 50T / 100T
600130 TOX-IgG NMPA 50T / 100T
600136 RV-IgM NMPA 50T / 100T
600131 RV-IgG NMPA 50T / 100T
600137 HSV I-IgM NMPA 50T / 100T
600132 HSV I-IgG NMPA 50T / 100T
600138 HSV II-IgM NMPA 50T / 100T
600133 HSV II-IgG NMPA 50T / 100T

ELISA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600002 HCMV-IgM NMPA 48T / 96T
600010 HCMV-IgG NMPA 48T / 96T
600003 TOX-IgM NMPA 48T / 96T
600011 TOX-IgG NMPA 48T / 96T
600001 RV-IgM NMPA 48T / 96T
600009 RV-IgG NMPA 48T / 96T
600005 HSV I-IgM NMPA 48T / 96T
600013 HSV I-IgG NMPA 48T / 96T
600004 HSV II-IgM NMPA 48T / 96T
600012 HSV II-IgG NMPA 48T / 96T
600185 HCMV-IgG AVI NMPA 48T / 96T
600186 TOX-IgG AVI NMPA 48T / 96T
600184 RV-IgG AVI NMPA 48T / 96T
600192 HSV I-IgG AVI NMPA 48T / 96T
600187 HSV II-IgG AVI NMPA 48T / 96T
600188 HPVB19-IgM NMPA 48T / 96T
600189 HPVB19-IgG NMPA 48T / 96T

Тиз тестлар

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600110 TORCH-IgM NMPA 20Т
601018 TORCH-5 ITEMS NMPA 20Т
601016 CMV-IgG NMPA 20Т
601014 TOX-IgG NMPA 20Т
601015 RV-IgG NMPA 20Т
601017 HSV II-IgG NMPA 20Т
600127 HSV I-IgM NMPA 20Т
600103 HPVB19-IgM NMPA 20Т
Сулыш авырулары

CLIA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600161 AIV-IgM NMPA 50T / 100T
600162 BIV-IgM NMPA 50T / 100T
600163 HPIV-IgM NMPA 50T / 100T
600164 HRSV-IgM NMPA 50T / 100T
600165 ADV-IgM NMPA 50T / 100T
600166 CVB-IgM NMPA 50T / 100T
600167 ECHO-IgM NMPA 50T / 100T
600168 MP-IgM NMPA 50T / 100T
600169 CP-IgM NMPA 50T / 100T

ELISA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
- SARS-COV-2 Барлыгы Аб CE 96Т
- SARS-CoV-2 Антителонны нейтральләштерү CE 96Т
600075 AIV-IgM NMPA 48T / 96T
600076 BIV-IgM NMPA 48T / 96T
600074 HPIV-IgM NMPA 48T / 96T
600073 HPIV-IgG NMPA 48T / 96T
600050 HRSV-IgM NMPA 48T / 96T
600049 HRSV-IgG NMPA 48T / 96T
600051 HRSV-IgA NMPA 48T / 96T
600053 ADV-IgM NMPA 48T / 96T
600052 ADV-IgG NMPA 48T / 96T
600054 ADV-IgA NMPA 48T / 96T
600085 ADV3-IgM NMPA 48T / 96T
600084 ADV3-IgG NMPA 48T / 96T
600083 ADV3-IgA NMPA 48T / 96T
600086 ADV7-IgM NMPA 48T / 96T
600087 ADV7-IgG NMPA 48T / 96T
600088 ADV7-IgA NMPA 48T / 96T
600043 CVB-IgM NMPA 48T / 96T
600045 CVB-IgG NMPA 48T / 96T
600069 ECHO-IgM NMPA 48T / 96T
600070 ECHO-IgG NMPA 48T / 96T
600068 MP-IgM NMPA 48T / 96T
600080 MP-IgG NMPA 48T / 96T
600067 CP-IgM NMPA 48T / 96T
600081 CP-IgG NMPA 48T / 96T
600079 MuV-IgM NMPA 48T / 96T
600082 MuV-IgG NMPA 48T / 96T
600071 VZV-IgM NMPA 48T / 96T
600072 VZV-IgG NMPA 48T / 96T
600018 MV-IgM NMPA 48T / 96T
600019 MV-IgG NMPA 48T / 96T

Тиз тестлар

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600144 COVID-19 Ag (профессиональ) CE 10T / 20T / 40T
600485 COVID-19 Ag (кыска борын) CE 1T / 5T / 7T / 10T / 20T
- Грипп А / В Аг CE 20Т / 40Т
- COVID-19 & Грипп Аг CE 20Т / 40Т
- COVID-19 & Грипп & RSV Ag CE 20Т / 40Т
- COVID-19 IgM / IgG CE 20Т / 40Т
- SARS-CoV-2 Антителонны нейтральләштерү CE 20Т / 40Т
600126 HPIV-IgM CE / NMPA 20Т
600105 RSV-IgM CE / NMPA 20Т
600125 ADV-IgM CE / NMPA 20Т
600098 CVB-IgM CE / NMPA 20Т
600101 ECHO-IgM CE / NMPA 20Т
600112 MP-IgM CE / NMPA 20Т
600109 MP-IgG CE / NMPA 20Т
600096 Cpn-IgM NMPA 20Т
600106 Cpn-IgG NMPA 20Т
600107 SP-Ag CE / NMPA 20Т
Туберкулез

ELISA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600038 TB-IgG NMPA 48T / 96T
600518 TB-IGRA CE / NMPA 48T / 96T

Тиз тестлар

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600111 TB-IgG CE / NMPA 20Т
EB

CLIA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600157 EB-VCA-IgM NMPA 50T / 100T
600156 EB-VCA-IgG NMPA 50T / 100T
600154 EB-EA-IgG NMPA 50T / 100T
600159 EB-NA1-IgG NMPA 50T / 100T
600158 EB-VCA-IgA NMPA 50T / 100T
600155 EB-EA-IgA NMPA 50T / 100T
600160 EB-NA1-IgA NMPA 50T / 100T

ELISA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600042 EB-VCA-IgM CE / NMPA 48T / 96T
600041 EB-VCA-IgG CE / NMPA 48T / 96T
600040 EB-EA-IgG NMPA 48T / 96T
600044 EB-NA1-IgG NMPA 48T / 96T
600014 EB-VCA-IgA CE / NMPA 48T / 96T
600078 EB-EA-IgA CE / NMPA 48T / 96T
600077 EB-NA1-IgA NMPA 48T / 96T
600183 EB-VCA-IgG AVI NMPA 48T / 96T
Гепатит

CLIA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600170 HAV-IgM NMPA 50T / 100T
600171 PreS1-Ag NMPA 50T / 100T
600172 HBV-LP NMPA 50T / 100T
600174 HDV-IgM NMPA 50T / 100T
600173 HDV-IgG NMPA 50T / 100T
600175 HDV-Ag NMPA 50T / 100T
600177 HEV-IgM NMPA 50T / 100T
600176 HEV-IgG NMPA 50T / 100T
600178 HGV-IgG NMPA 50T / 100T

ELISA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600039 HAV-IgM NMPA 48T / 96T
600047 HAV-IgG NMPA 48T / 96T
600025 HBsAb NMPA 48Т
600027 HBeAg NMPA 48Т
600026 HBeAb NMPA 48Т
600028 HBcAb NMPA 48Т
600017 PreS1-Ag NMPA 48T / 96T
600016 PreS2-Ag NMPA 48T / 96T
600046 HBV-LP NMPA 96Т
600006 HCV-IgG NMPA 96Т
600023 HDV-IgM NMPA 48T / 96T
600022 HDV-IgG NMPA 48T / 96T
600024 HDV-Ag NMPA 48T / 96T
600020 HEV-IgM CE / NMPA 48T / 96T
600021 HEV-IgG NMPA 48T / 96T
600048 HGV-IgG NMPA 48T / 96T

Тиз тестлар

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600100 HAV-IgM CE / NMPA 20Т
600114 HEV-IgM CE / NMPA 20Т
600115 HEV-IgG CE / NMPA 20Т
Ашказаны-эчәк авыруы

ELISA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600029 EV71-IgM CE / NMPA 48T / 96T
600030 EV71-IgG CE / NMPA 48T / 96T
600055 CA16-IgM NMPA 48T / 96T
600043 CVB-IgM NMPA 48T / 96T
600045 CVB-IgG NMPA 48T / 96T
600069 ECHO-IgM NMPA 48T / 96T
600070 ECHO-IgG NMPA 48T / 96T
600015 HP-IgG NMPA 48T / 96T

Тиз тестлар

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
601012 EV71-IgM CE / NMPA 20Т
600097 CA16-IgM NMPA 20Т
600098 CVB-IgM NMPA 20Т
600101 ECHO-IgM NMPA 20Т
600113 HP-IgG CE / NMPA 20Т
- HP-Ag CE 20Т
- FOB CE 20Т
600116 Рота NMPA 20Т
600108 СПА-Аг CE / NMPA 20Т
600370 PGI / PGII NMPA 20Т
600371 Газ NMPA 20Т
Секс гормоны

CLIA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
CM0301A FSH NMPA 100Т
CM0302A LH NMPA 100Т
CM0306A E2 NMPA 100Т
CM0305A T NMPA 100Т
CM0304A P NMPA 100Т
CM0303A PRL NMPA 100Т
CM0307A β-hCG NMPA 100Т
CM0308A F-hCGβ NMPA 100Т
CM0309A uE3 NMPA 100Т
Калкансыман гормон

CLIA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
CM0201A TSH NMPA 100Т
CM0203A T4 NMPA 100Т
CM0205A FT4 NMPA 100Т
CM0202A T3 NMPA 100Т
CM0204A FT3 NMPA 100Т
CM0206A TPOAb NMPA 100Т
CM0207A TGAb NMPA 100Т
Шеш билгеләре

CLIA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
CM0101A AFP NMPA 100Т
CM0102A CEA NMPA 100Т
CM0103A PSA NMPA 100Т
CM0104A F-PSA NMPA 100Т
CM0105A CA125 NMPA 100Т
CM0107A CA15-3 NMPA 100Т
CM0106A CA19-9 NMPA 100Т
CM0108A FER NMPA 100Т
CM0115A CA50 NMPA 100Т
CM0110A CA72-4 NMPA 100Т
CM0114A CA242 NMPA 100Т
CM0109A CYFRA21-1 NMPA 100Т
CM0113A HE4 NMPA 100Т
CM0111A NSE NMPA 100Т
CM0112A SCC NMPA 100Т
CM0116A PGI NMPA 100Т
CM0117A PGII NMPA 100Т
Гипертония

CLIA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
CM0601A ALD NMPA 100Т
CM0602A ACTH NMPA 100Т
CM0603A Кортизол NMPA 100Т
CM0604A Ренин NMPA 100Т
CM0605A II NMPA 100Т
Йөрәк-кан тамырлары авыруы

CLIA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
CM0701A CK-MB NMPA 100Т
CM0702A cTnl NMPA 100Т
CM0703A Myo NMPA 100Т
CM0704A NT-proBNP NMPA 100Т

Тиз тестлар

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600119 H-FABP NMPA 20Т
600123 cTnl NMPA 20Т
600360 hs-cTnl NMPA 20Т
600124 CK-MB / cTnl / Myo NMPA 20Т
600118 NT-proBNP NMPA 20Т
600120 Д-Димер NMPA 20Т
Гепатик фиброз

CLIA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
CM0501A HA NMPA 100Т
CM0502A LN NMPA 100Т
CM0503A PIIINP NMPA 100Т
CM0504A CIV NMPA 100Т
Автоантибод

CLIA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
CM2001A Анти-nRNP / Sm IgG NMPA 100Т
CM2002A Анти-См IgG NMPA 100Т
CM2003A Анти-SS-A IgG NMPA 100Т
CM2004A Анти-SS-B IgG NMPA 100Т
CM2005A Анти-Scl-70 IgG NMPA 100Т
CM2006A Анти-ПМ-Скл IgG NMPA 100Т
CM2007A Анти-Джо-1 ИГГ NMPA 100Т
CM2008A Анти-Centromeres IgG NMPA 100Т
CM2009A Анти-dsDNA IgG NMPA 100Т
CM2010A Анти-Нуклеосомалар IgG NMPA 100Т
CM2011A Анти-Гистоннар IgG NMPA 100Т
CM2012A Анти-Риб-П ИГГ NMPA 100Т
CM2301A Анти-Кардиолипин IgM NMPA 100Т
CM2302A Анти-Кардиолипин IgG NMPA 100Т
CM2306A Анти-Кардиолипин ИГА NMPA 100Т
CM2303A Анти-Кардиолипин NMPA 100Т
CM2304A Анти-β2-GP1 IgM NMPA 100Т
CM2307A Анти-β2-GP1 IgG NMPA 100Т
CM2308A Анти-β2-GP1 IgA NMPA 100Т
CM2305A Анти-β2-GP1 NMPA 100Т
CM2504A IA-2A NMPA 100Т
CM2201A Анти-M2-3E IgG NMPA 100Т
CM2202A Анти-ЛКМ-1 ИГГ NMPA 100Т
CM2203A Анти-SLA / LP IgG NMPA 100Т
CM2204A Анти-PCNA IgG NMPA 100Т
CM2208A Анти-Ро-52 IgG NMPA 100Т
CM2205A Anti-Sp100 IgG NMPA 100Т
CM2207A Анти-LC-1 IgG NMPA 100Т
CM2101A Анти-MPO IgG NMPA 100Т
CM2102A Анти-PR3 IgG NMPA 100Т
CM2103A Анти-ГБМ IgG NMPA 100Т
CM2402A Анти-РФ NMPA 100Т
CM2401A Анти-CCP NMPA 100Т

ELISA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600057 CCP NMPA 48T / 96T
600060 ss-DNA NMPA 48T / 96T
600061 ds-DNA NMPA 48T / 96T
600059 β2-GPI NMPA 48T / 96T
600037 GAD NMPA 48T / 96T
600036 ИНС NMPA 48T / 96T
600056 ICA NMPA 48T / 96T
600062 IA-2A NMPA 48T / 96T
600031 AS NMPA 48T / 96T
600033 AO NMPA 48T / 96T
600032 EM NMPA 48T / 96T
600034 ACA NMPA 48T / 96T
600035 HCG NMPA 48T / 96T
600063 TA NMPA 48T / 96T
600064 ZP NMPA 48T / 96T
Ялкынлану

Тиз тестлар

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600117 PCT NMPA 20Т
600122 CRP NMPA 20Т
600365 hs-CRP + CRP NMPA 20Т
600366 IL-6 / PCT NMPA 20Т
600367 SAA / CRP NMPA 20Т
Бөер функциясе

Тиз тестлар

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600121 MAU NMPA 20Т
600363 МАЛБ NMPA 20Т
Репродукция

Тиз тестлар

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600368 AMH NMPA 20Т
600369 INHB NMPA 20Т
Эпидемик геморрагик авыру

ELISA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600065 HV-IgM NMPA 48T / 96T
600066 HV-IgG NMPA 48T / 96T

Тиз тестлар

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600099 HV-IgM / IgG NMPA 20Т
Инвазив гөмбә авыруы

ELISA тестлары

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
600090 Eno-IgG NMPA 48T / 96T
600089 Atr-IgG NMPA 48T / 96T
Башкалар

Тиз тестлар

Каталог No. Продукция Сертификат Спецификация
601011 CT-Ag NMPA 20Т
601012 HRV-IgG NMPA 20Т
- Денге NS1 тиз сынау комплекты CE 20Т
- Безгек Pf / Pan тиз сынау комплекты CE 20Т
600373 HbA1c NMPA 20Т
600372 25-OH-D NMPA 20Т